Toimintasuunnitelma 2019

 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 010119-311219

Järvenpään ammattiosasto 804

 

Johdanto

Ammattiosastomme jäsenmäärä kasvaa tasaisesti. Jäsenmäärä on 13.11.18 330 . Taloutemme on vakaalla pohjalla, emmekä peri jäsenmaksua.

 

Ammattiosaston tärkein tehtävä on huolehtia jäsentensä edunvalvonnasta. Edellisvuoden tavoin haluamme tukea jäseniä omaehtoisessa kouluttautumisessa sekä kehitämme SuNu- toimintaa järjestämällä alle 30- vuotiaille kohdennettua toimintaa. Lisäksi järjestämme virkistystoimintaa.

 

Hallitustoiminta

Ammattiosaston hallitus kokoontuu n. 8 kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään luottamusmiestoimistolla (Puistotie 38) Hallituksen jäsenet saavat kokouspalkkion.

 

Jäsenhankinta

Satsaamme nuorten jäsenten rekrytointiin järjestämällä vähintään kaksi alle 30-vuotiaille tarkoitettua tapahtumaa.

Hallituksessa on edustettuna Järvenpään kaupungin perusterveydenhoito, vanhustyö ja varhaiskasvatus sekä yksityiseltä Kivipuiston luottamusmies. Tavoitteena saada yhteyshenkilöitä päivähoitoon sekä muiden yksityisten työnantajien piirissä oleviin työpaikkoihin.

 

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta

Meillä on kokenut kunnallinen pääluottamusmies, joka osallistuu kerran kuussa työnantajan kanssa järjestettävään pienen yhteistyötoimikunnan kokoukseen. Paikallisiin sopimusneuvotteluihin osallistuu myös puheenjohtaja. Pääluottamusmies osallistuu ainakin kahteen edunvalvontatapahtumaan kaupungin ulkopuolelle.  Kivipuiston luottamusmies osallistuu aktiivisesti työpaikkansa sopimusedunvalvontaan. Sopimusedunvalvonnan turvaminen on yksi painopistealueistamme soten tuoman muutoksen myötä.

 

Suhdetoiminta ja paikallinen vaikuttaminen

Teemme läheistä yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen paikallisyhdistysten sekä työsuojeluhenkilöstön kanssa sekä naapurikuntien ammattiyhdistysten kanssa. Erityisesti soten tuomiin haasteisiin pyritään vaikuttamaan tiivistämällä yhteistyötä naapurikuntien ammattiosastojen kanssa. Pyrimme löytämään mahdollisimman järkevän ratkaisun ammattiosaston toiminnan turvaamiseksi muuttuvassa ympäristössä.

 

Koulutustoiminta

Ammattiosasto haluaa tukea jäsenten omaehtoista kouluttautumista. Ammattiosasto maksaa jäsenen osallistumismaksun. Mahdolliset matka- ja majoituskulut jäävät itse maksettaviksi. Koulutukseen hakeutuvan jäsenen kannattaa tiedustella työnantajalta mahdollisesta työajankäytöstä ko. koulutukseen.

 

Tiedotustoiminta

Olemme nimenneet tiedotusvastaavan. Tehostamme tiedottamista lähettämällä kuukausitiedottaan jäsenille sähköpostitse. Pyrimme aktiivisesti päivittämään ammattiosaston netti- ja facebook- sivuja.

 

Opiskelija- ja nuorisotoiminta

OPO:n lisäksi meillä on hallituksessa SuNu- vastaava, joka kehittää nuorisotoimintaa. SuNu- viikolla 11 järjestämme nuorten tapahtuman. Keväällä järjestämme risteilyn nuorille. Syksylle on suunnitteilla nuorten ilta.

 

Sosiaalinen toiminta

Muistamme ammattiosastomme 50- ja 60- vuotta täyttäviä jäseniä lahjakorteilla. Muistamme myös yhteistyökumppaneita heidän merkkipäivinään kukkasin.

 

Virkistystoiminta

Ammattiosasto pyrkii järjestämään monipuolista virkistystoimintaa. Keväällä osallistumme Naisten Kympille. Syksyllä menemme teatteriin tai konserttiin Järvenpäätalolle tai mahdollisten toiveiden mukaan muualle.

 

Taloudellinen toiminta

Ammattiosaston tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista. Erillistä jäsenmaksua emme peri.