Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Läsnäolo- ja äänioikeus on kaikilla varsinaisilla jäsenillä. Opiskelijäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen niin päättäessä.

Hallituksen kokoukset ovat kerran kuussa pääsääntöisesti loppukuussa pääluottamusmiesten toimistolla, Puistotie 38. Tieto kokouspaikasta löytyy ajankohtaisista ja fb:stä.

Hallitus ei kokoonnu kesä- eikä heinäkuussa.